Chào mừng bạn đến chuyên gia KHHGĐ Tập đoàn y tế

Các chuyên gia Kế hoạch gia đình Tập đoàn y tế mới kỷ niệm 30 năm chăm sóc phá thai an toàn, từ bi và bí mật với phụ nữ ở vùng Vịnh.

Chúng tôi tự hào là đội bóng giàu kinh nghiệm nhất phẫu thuật trong việc cung cấp 1 và phá thai Tam cá nguyệt thứ 2.

• phá thai ba tháng đầu tiên (4,6 đến 12 tuần)
• Phá thai thuốc viên / phá thai nội khoa “RU486” (lên đến 10 tuần)
• phá thai ba tháng thứ hai (12 đến 21,6 tuần)
• Cơ sở hiện đại, an toàn, và truy cập vào đường cao tốc chính
• vào năm 1996, FPS là nhà cung cấp phá thai đầu tiên tại California được công nhận với CMA / AAAHC
• Thành viên của Liên đoàn Quốc gia phá thai (NAF)
• Chấp nhận Medi-Cal, bảo hiểm tư nhân được lựa chọn với sự cho phép
• Phục vụ Oakland, Berkeley, Hayward, San Jose, San Francisco, Richmond, Vallejo, và Napa, California.